Skip to main content
Home » Luft og Lunger » Screening kan reducere dødeligheden af lungekræft
Luft & Lunger

Screening kan reducere dødeligheden af lungekræft

Foto: Unsplash
avatar

Torben Mogensen

Formand for Lungeforeningen, speciallæge i anæstesi og professor ved Lanzhou University i Kina

Foreløbige resultater af det såkaldte NELSON-studie indikerer, at lavdosis CT-scanning er en effektiv metode til at spore lungekræft i tidlige stadier. Formand for Lungeforeningen Torben Mogensen anbefaler, at screeningsmetoden indføres i Danmark.

Lungekræft er en af de vanskeligste kræfttyper at spore. De kliniske symptomer melder sig sent, og da er det ofte for sent at redde patienten, fordi sygdommen har spredt sig. Derfor leder forskere med lys og lygte efter en metode til tidlig opsporing.

”Jo tidligere diagnosen stilles, jo større er chancen, for at patienten overlever. Det er afgørende at stille diagnosen på et tidspunkt, hvor sygdommen kan behandles med en operation,” siger Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen, speciallæge i anæstesi og professor ved Lanzhou University i Kina.

Lovende resultater

I Danmark screener vi for en række kræftsygdomme, herunder tarmkræft og brystkræft, men lungekræft er endnu ikke omfattet af et screeningsprogrammet. Det kan dog snart ændre sig.

Danske kræftlæger afventer nemlig med spænding resultaterne af det såkaldte NELSON-studie, som forventes offentliggjort senere på året. NELSON-studiet er den hidtil største europæiske undersøgelse af effekten af lavdosis CT-scanning til screening for lungekræft. Selvom studiet ikke er offentliggjort, har forskerne bag studiet løftet sløret for et af resultaterne. Det skete på konferencen World Conference on Lung Cancer (WCLC) i 2018.

Ifølge studiet kan CT-screening af personer med høj risiko for lungekræft reducere dødeligheden af lungekræft med op mod 20 procent hos mænd og 40 procent hos kvinder.

Det er meget positive resultater, mener Torben Mogensen, der anbefaler at indførte screeningsmetoden i Danmark.

”Nu skal vi lige se det endelige resultat af undersøgelsen, men hvis det er lige så positivt, så mener jeg, vi bør indføre metoden til screening af en udvalgt gruppe af patienter. Fordelen ved lungekræft er, at vi ved, hvem der er i højrisiko for at udvikle sygdommen. Derfor behøver vi ikke indkalde så mange patienter som ved andre sygdomme,” siger Torben Mogensen.

Teknologi skal forhindre falske positiver

Ifølge Kræftens Bekæmpelse viser flere undersøgelser, at lavdosis CT-scanning er en bedre metode til screening for lungekræft end et almindeligt røntgenbillede eller analyse af lungesekret.

Men en indvending ved metoden er, at det kan være svært at skelne kræfttumorer fra ufarlige forandringer i lungerne, hvorfor metoden resulterer i en del falske positiver, hvilket giver unødig bekymring hos de screenede.

Derfor håber Torben Mogensen, at man ved hjælp af computerteknologi kan opnå en mere sikker diagnosticering.

”Jeg har lige været i Kina, hvor jeg blev præsenteret for et program, som kunne analysere forandringer i lungerne og udregne sandsynligheden for, om det var kræft. Mit håb er, at teknologiske hjælpemidler kan mindske risikoen for falsk positive,” siger professoren.

Screening på forsøgsbasis

Hvis NELSON-studiet giver et solidt videnskabeligt grundlag for at indføre screening med lavdosis CT-scanning, mener Torben Mogensen, at man i første omgang bør teste metoden i en af de danske regioner for at undersøge, om den er effektiv nok. En bekymring er, om personer i højrisiko-gruppen vil tage imod tilbuddet om screening.

”Det er jeg nu ikke så nervøs for. Rygere ved, at de løber en risiko, så jeg tror, mange vil tage imod tilbuddet. Sidegevinsten er, at de kommer i kontakt med sundhedsvæsenet, så også andre rygningsrelaterede sygdomme kan opspores,” siger Torben Mogensen.

Lungekræft

I Danmark opstår der 4.600 nye tilfælde af lungekræft årligt.

3.700 danskere dør hvert år som følge af lungekræft.

Cirka halvdelen dør inden for et år efter diagnosen.

Kilde: Sundhed.dk


Next article