Skip to main content
Home » News » Udbudsklinikker trækker læger til områder med lægemangel
Lægemangel

Udbudsklinikker trækker læger til områder med lægemangel

Foto: Unsplash
avatar

Jakob Kjellberg

Professor, forsker og programleder ved Det Nationale Forskning- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)

Udbudsklinikker overtager praksisser i de dele af landet, hvor det er svært at tiltrække praktiserende læger.

Manglen på praktiserende læger er et stort problem i Danmark. Flere steder i landet har man svært ved at tiltrække læger, og derfor kan det være vanskeligt for læger at afsætte deres praksis, når de går på pension.

Ifølge en rundspørge, som DR lavede i efteråret 2017, manglede der dengang 158 praktiserende læger i hele landet. Lægemanglen er størst i Region Nordjylland samt i dele af Region Sjælland og Region Hovedstaden,

Det er et stort problem, mener Jakob Kjellberg, der er professor, forsker og programleder ved Det Nationale Forskning- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

”Den alment praktiserende læge er indgangen til sundhedsvæsenet, og hvis ikke vi har en fornuftig indgang, er det svært at komme ordentlig videre i sundhedssystemet. Det går i sidste ende ud over patienterne,” siger han.

Derfor mangler vi læger

Ifølge professoren er der flere årsager til lægemanglen.

Dels er der nogle områder i landet, hvor det er blevet mindre attraktivt at bo for højtuddannede. Dels er der gode beskæftigelsesmuligheder andre steder. I Danmark er der fuld beskæftigelse for læger, og flere bliver ansat i sygehusvæsenet på bekostning af den almene praksis.

Udbudsklinikker skyder op

Hvis man ønsker at slå sig ned som praktiserende læge, skal man som speciallæge i almen medicin købe sig til en lægepraksis ved at erhverve sig et såkaldt ydernummer et sted i landet.

Men fordi det længe har været vanskeligt at afsætte ydernumre flere steder, gjorde man det i 2014 muligt for andre private aktører at erhverve sig ydernumre, hvis ingen praktiserende læger bød ind på dem.

Det har betydet, at der rundt omkring i landet er skudt mange såkaldte udbudsklinikker op, som har kunnet tiltrække læger.

Opgør med den gamle model

På de private udbudsklinikker kan man få ansættelse som læge fremfor at skulle erhverve sig en praksis på den traditionelle metode. Ifølge professor Jakob Kjellberg er det et nødvendigt opgør med den gamle model.

”Ved at tilbyde andre ansættelsesvilkår kan man tiltrække læger, der ikke ønsker at være selvstændige erhvervsdrivende, og det er en god løsning. For mange læger er det en stor beslutning at flytte til en anden del af landet og binde sig økonomisk til en lægepraksis, og det er ikke noget, der tiltaler alle,” siger han.

Flere udbud kan være løsningen

Så længe lægemangel fortsat er et problem i Danmark, mener Jakob Kjellberg at man bør satse på alternative måder at levere lægeydelser på i de områder af landet, hvor man har svært ved at tiltrække privatpraktiserende læger.

”Man kan stille spørgsmål ved, om satsningen på den traditionelle familielæge er den eneste måde at gøre det på, eller om man i højere grad bør supplere med andre metoder. Man kunne eksempelvis lave flere udbud og finde ud af, hvem der kan levere billigst og mest effektivt,” siger Jakob Kjellberg.

Next article