Skip to main content
Home » Smerter » Kroniske smerter kan ramme alle
Kroniske smerter

Kroniske smerter kan ramme alle

Foto: Unsplash
avatar

Dorte Kongerslev

Psykolog

850.000 danskere over 18 år lider af kroniske smerter. Det er smerter, der aldrig holder op og er vedvarende – de defineres sådan, når de har varet mere end 6 måneder. At have smerter hver dag er meget invaliderende for den ramte og de pårørende. Dorte Kongerslev, psykolog, skriver her, hvordan kroniske smerter påvirker os, og hvordan og hvor vi som samfund skal sætte ind.

Det kan være rigtig svært at behandle kroniske smerter, for de kan udløses af mange forskellige årsager – f.eks. skader, sygdom og traume.

En usynlig sygdom

Årsagerne kan også være så komplekse, at man ikke finder en enkelt udløsende årsag eller skade, men blot må konstatere, at centralnervesystemet er blevet ’sensibiliseret’, og derfor fejlsender ’smertesignaler’. Derfor er det sådan, at det ofte er ’usynligt’, at et menneske har kroniske smerter, og det kan gøre det svært både for andre og personen selv at acceptere, at tilstanden er der.

At have kroniske smerte er en belastningstilstand med typiske belastningsreaktioner: Dårlig koncentration, hukommelsesbesvær, opfarenhed, sårbarhed, lyd- og lysfølsomhed, urolig eller utilstrækkelig søvn. Dette afstedkommer ofte psykisk ubalance med utilstrækkelighedsfølelse, identitetstab og stærk øget tendens til social tilbagetrækning og angst.

Tab af funktionsniveau og livskvalitet

Uden overdrivelse kan man sige, at mennesker med kroniske smerter og deres pårørende ofte oplever en negativ spiral. En spiral, der kan medføre både økonomisk og social deroute med sygemelding, arbejdsløshed, årelange ressourceforløb, selvbebrejdelser, usikkerhed, skilsmisse og isolation.

Udover smerterne i sig selv kan der altså være mange tab omkring funktionsniveau og livskvalitet i kølvandet på smerterne. Konsekvenserne af kroniske smerter kalder på en lang række indsatsområder.

Vi skal oplyse om kroniske smerter

Vi skal oplyse om kroniske smerter, så både de mennesker, der bliver direkte berørt og sundhedsprofessionelle får en større forståelse for kroniske smerter.

Mange mennesker med kroniske smerter føler sig udsatte i det sociale system. De oplever, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved deres smerter og nedsatte funktionsniveau. Gennem oplysning og undervisning kan både det politiske og det udførende led opnå en større forståelse for kroniske smerters kompleksitet og behandlingsmulighederne.

Tidlig indsats med hurtig udredning

Vi kan være med til at sikre en tidlig indsats med hurtig udredning og tilbud om tværfaglig smertebehandling. Kroniske smerter behandles bedst gennem indsats fra mange forskellige fagligheder f.eks. fysioterapi, psykoterapi, socialrådgivning og optimering af medicinsk behandling.

Kroniske smerter skal forebygges

Vi tror også på, at udviklingen af kroniske smerter kan forebygges, så forekomsten ikke vedvarende vil være så høj. Den samlede både menneskelige og samfundsmæssige belastning ved kroniske smerter skal vi gøre noget ved.

For at kunne forebygge må vi øge vores samlede forståelse – både gennem undervisning og forskning. Vi må gennem oplysning sikre, at den måde, mennesker med kroniske smerter udredes og behandles på, er så effektiv og medmenneskelig som mulig. Mennesker med kroniske smerter har brug for viden, behandling og forståelse, så de bliver mødt på et både værdigt og vidensbaseret grundlag.

Kroniske smerter kan ramme alle. Med tanke for, at hver og en af os kunne blive nr. 850.001, er arbejdet for at sikre viden, værdighed, rettidig behandling og forebyggelsesindsatser et arbejde, som er i alle danskeres interesse.

Next article