Home » Smerter » Migræne er stadig en overset folkesygdom med store samfundsomkostninger
Behandling af migræne

Migræne er stadig en overset folkesygdom med store samfundsomkostninger

Mand har migræne og holder sig til hovedet
Mand har migræne og holder sig til hovedet
Foto: Unsplash
avatar

Jakob Møller Hansen

Læge, ph.d. i neurologi og leder af Nationalt Videnscenter for Hovedpine.

Nu har vi endelig medicinen, der kan gøre forskellen for de sværest ramte migrænepatienter. Nu skal den bare ud i klinikkerne, siger leder af Nationalt Videnscenter for Hovedpine, Jakob Møller Hansen.

Helt op til 1980’erne blev migræne betragtet som en psykiatrisk lidelse, der ramte kvinder. Smerterne var psykiske og indbildte, mente lægerne dengang, og patienterne måtte se langt efter effektiv behandling. Men især på grund af dansk forskning, blev der vendt op og ned på det billede. I dag ved vi, at migræne er en hjernesygdom, og forskere ved, at der sker en række processer i kroppen op til og under et migræneanfald, som forårsager den kraftige hovedpine og lammer store dele af det arbejdsdygtige Danmark ugentligt. I statistikkerne tæller migræne som den hyppigste årsag til sygemelding. 

Der er stadig ubekendte brikker til migrænelidelsen, da migræneanfald kan have forskellige årsager, og ikke alle patienter er ens. Heldigvis har forskere de seneste år lagt væsentlige brikker til at forstå migrænelidelsens ophav på molekyleniveau, og det har sat skub i udviklingen af ny medicin, der kan forebygge migræneanfald. 

Nyt effektivt lægemiddel

Faktisk er det første, effektive lægemiddel, udviklet målrettet mod migræne, fornyeligt blevet godkendt af Medicinrådet og kan nu tilbydes danske migrænepatienter. Lægemidlet bygger især på danske forskningsgennembrud, og medicinen har vist sig meget effektiv mod migræne, grænsende til det revolutionerende, melder Jakob Møller Hansen, læge og ph.d. i neurologi. Han leder til dagligt Nationalt Videnscenter for Hovedpine på Rigshospitalet, Glostrup. 

”Det nye lægemiddel er effektivt og formentlig det bedst-undersøgte og bedst-tålte middel, vi nogensinde har haft til at forebygge migræne. Hos en mindre del af patienterne fjerner det anfaldene helt og hos en stor del af patienterne, reducerer det antallet af dage med migræne betydeligt. Det betyder, at en stor del af vores patienter kan se frem til et arbejdsliv med langt færre sygedage,” siger Jakob Møller Hansen. 

Migræne er en enorm udgift for samfundet

Selvom der er bred enighed om, at det nye lægemiddel kan hjælpe et stort antal patienter, skal patienterne behandles hos hospitalernes hovedpinecentre for at få lægemidlet. Men desværre er ventelisterne til hovedpinecentrene lange – nogle gange flere år, og derfor vil flertallet af migrænikere alligevel ikke kunne se frem til at få præparatet i nærmeste fremtid.

”Det er meget ærgerligt, at vi har tusindevis patienter, som ikke får den bedste hjælp, vi har. Det er dyrt for samfundet, for det er meget arbejdskraft, vi mister. Og derfor må mange patienter fortsat leve med nedsat funktionsdygtighed og livskvalitet,” siger Jakob Møller Hansen, der savner en officiel og god forklaring på, at migrænemedicinen kun kan udleveres på hospitalerne. 

”Jeg ser ikke nogen god grund til, at denne behandling skal centraliseres i de store byer. Migrænepatienter håndteres langt overvejende i almen praksis og hos privatpraktiserende neurologer. Det er her, der er brug for at understøtte den gode behandling, som langt de fleste migrænepatienter rent faktisk får. Det vil lette ventelisten til hovedpinecentrene, og så vil det hjælpe de mange migrænikere, som har svært ved at varetage et arbejde på grund af deres hyppige anfald. Det vil på sigt gavne samfundsøkonomien, at vi har færre sygedage, så jeg ser kun god grund til at gøre medicinen mere tilgængelig.”

Næste artikel