Skip to main content
Home » Syn og hørelse » Flere med høretab bør komme i behandling
Behandling af høretab

Flere med høretab bør komme i behandling

Mand med høretab sidder og lytter
Mand med høretab sidder og lytter
Foto: Gettyimages

Tidens tand slider på vores hørelse, men alt for mange danskere tager ikke hånd om problemet i tide. Det er et problem, for et ubehandlet høretab kan have store omkostninger – både for personen med høretab og de pårørende. Personer med høretab glider ofte ud af livets sociale sammenhænge. Det kan føre til isolation fra fællesskabet og forringet livskvalitet i det hele taget. 

Af Anne Mette Paarup Kristensen, hørekonsulent i Høreforeningen

Høreforeningen ønsker at få indført nationale screeninger, så alle danskere fra 55 år får tilbudt en høretest og mulighed for at komme i behandling for høretab. Jo før, et høretab opdages og behandles, des bedre for alle.

Cirka 300.000 danskere har allerede et høreapparat, og Høreforeningen slår et slag for, at flere med behandlingskrævende høretab føjes til. Selv et mindre problem med hørelsen kan afhjælpes med et høreapparat og være med til at forhindre de psyko-sociale konsekvenser, der ofte er forbundet med et sansetabet.

Gå til ørelægen

Cirka 800.000 danskere har høreproblemer i større eller mindre grad. Hver sjette dansker over 18 år har problemer med hørelsen, og cirka hver tiende i den erhvervsaktive alder har høreproblemer. Det er vanskeligt at måle, hvor mange danskere, der går rundt med et behandlingskrævende høretab. Men vi bliver ældre og ældre, og ligesom mange af os med tiden får brug for briller, svækkes vores høresans med tiden. Vi kan ikke forhindre det aldersbetingede høretab, men vi kan forhindre de konsekvenser, der ofte er forbundet med det. Men det kræver, at vi går til ørelæge og får lavet en høretest. 

En undersøgelse fra 2016 viser, at vi gennemsnitligt er tre år om at erkende et høretab. Det er vel at mærke tal, som personer med hørelsesnedsættelse selv har oplyst. Et aldersbetinget sansetab kommer gradvist, og det er derfor ofte de pårørende til personen med høretab, der reagerer først. Derfor er tre år muligvis lavt sat.

Der kan være flere grunde til, at der kan gå år, førend en person med høretab går til ørelæge. Mange forbinder høretab med alderdom, og alderdom med noget dårligt. Det ser ikke smart eller intellektuelt ud at gå med høreapparat. Nedsat syn og briller er ikke tabuiseret, men det er problemer med hørelsen og høreapparater stadig.

Tag ejerskab over høretab

Høreforeningen råder alle med høretab til at være ærlige og fortælle deres omgivelser om deres situation og behov. Og vi glæder os over, at kendte personligheder som Morten Olsen, Uffe Ellemann-Jensen og Vibeke Windeløv taler åbent om deres høreproblemer. Det handler om at tage ejerskab over sit høretab.

En person med ubehandlet tab af hørelse er konstant på lyttearbejde, og det er fysisk og mentalt udmattende. Mange med høretab trækker sig fra situationer, hvor de skal kommunikere og tage del i et socialt fællesskab. Et ubehandlet høreproblem kan derfor gå hårdt ud over personens livskvalitet og have en negativ indflydelse på jobrelationer, fritidsaktiviteter, sociale relationer og parforholdets intimitet. Et ubehandlet høretab kan også gå ud over evnen til at koncentrere sig, indlære, løse problemer og huske. Depression og for højt blodtryk, der i værste fald kan føre til hjerte-kar-sygdomme, er også forbundet med ubehandlet sansetab.

Mistanke om høretab?

Har du mistanke om høretab? Første skridt mod større livskvalitet er at gå til ørelæge. Det kræver ikke en henvisning.
Et aldersbetinget høretab er ofte et ukompliceret høreproblem, og her kan du vælge at blive behandlet enten via det offentlige eller på en privat høreklinik. Hvis du vælger en privat høreklinik, skal du være opmærksom på, at der i over 85 procent af tilfældene er en egenbetaling.

50 procent med nedsat hørelse har et kompliceret høretab. Det kan eksempelvis være, du hører dårligere på det ene øre end på det andet, har en øresygdom, eller der er væsentligt generende tinnitus inde i billedet. Har du et kompliceret høretab skal du, i følge sundhedsstyrelsens retningslinjer, behandles via det offentlige. Her er der desværre lang ventetid.

Next article