Home » Usynlig Syg » Det er legitimt at føle sig presset
Samarbejde

Det er legitimt at føle sig presset

Mennesker står til RITS-beredskabs møde
Mennesker står til RITS-beredskabs møde
Foto: Gettyimages

Mariagerfjord Kommune har uddannet sit eget såkaldte RITS-beredskab, hvor medarbejder hjælper medarbejder i krisesituationer.

Skrevet af Mette Fensbo

”Det var nødvendigt at gøre noget effektivt. Arbejdet i kommunen bliver mere og mere komprimeret og komplekst for de ansatte. Alt for mange medarbejdere oplever pres og stress i forbindelse med deres arbejde. Udover arbejdspresset skal skolelærere f.eks. ofte forholde sig til konfliktfyldte situationer. Flere medarbejdere har givet udtryk for, at de føler sig utilstrækkelige og bliver bragt i faglig identitetskrise. Og det er inden for en bred kam folk reagerer.”

Samarbejde mellem fagfolk

Allerede i 2008 tog man i Mariagerfjord Kommune fat i problematikken og indledte et samarbejde med eksterne kliniske psykologer og erhvervspsykologer, fortæller arbejdsmiljøkonsulent Thomas Hou Nielsen.

Det har resulteret i, at kommunen har sendt 14 medarbejdere på uddannelse i krisehåndtering og kollegastøtte efter den såkaldte RITS-metode (Rekonstruktion og Integration af Traumatisk Stress) og råder på den måde i dag over sit eget RITS-beredskab.

”De 14 RITS – medarbejdere kommer forskellige steder fra i kommunen. De kan være skolelærere, sagsbehandlere, socialrådgivere osv. Når de har vagt, er de parate til at rykke ud, hvis en kollega oplever en kritisk hændelse, hvorefter den kriseramte bliver tilbudt fem samtaler med RITS – medarbejderen.”

Det er i orden at bede om hjælp

Når Mariagerfjord Kommune har valgt at uddanne deres eget RITS – beredskab, handler det om flere ting, bl.a. at kunne tilbyde hjælp i akutte situationer, men i ligeså høj grad om at ville påvirke kulturen på arbejdspladsen indefra. Medarbejderne skal vide at det er i orden at bede om hjælp i svære situationer. At det er legitimt at have behov for støtte, når man bliver presset eller har været igennem en voldsom hændelse. Det skal ikke være tabu at tale om og vise, at man er blevet rystet eller presset ud over egne grænser.

”Når medarbejder hjælper medarbejder er der den fordel, at støtten bliver givet hurtigt, i nærmiljøet og af én, der har indsigt i arbejdsopgaverne og kulturen på arbejdspladsen.”

Siden 2010 har 321 personer fået hjælp af en RITS – medarbejder efter en kritisk hændelse. Men det er også meningen, at RITS-beredskabet kan bruges til at forebygge, så man tidligere kan opfange, hvis en medarbejder føler sig presset i det daglige.

”Vi vil godt skærpe medarbejdernes opmærksomhed, så de lægger mærke til og er interesseret i hinandens adfærd.”

Thomas Hou Nielsen er ikke i tvivl om, at RITS – beredskabet har en stor effekt bl.a. i forhold til at medarbejderne ved, at der er et system som griber dem, hvis det går galt.

”Det er svært at måle, om indsatsen har en direkte effekt på sygefraværet. Men det tror jeg. Vi har haft en del kritiske situationer gennem de sidste syv år og i flere situationer har vi helt klart undgået et stort antal sygemeldinger og traumatiserede kolleger.

Den her type indsats har stor værdi og giver meget positivt igen. Den er absolut pengene værd.”

Næste artikel