Skip to main content
Home » Usynlig Syg » STU giver gladere og mere selvstændige unge
STU

STU giver gladere og mere selvstændige unge

glad og ked af det terninger står på et bord
glad og ked af det terninger står på et bord
Foto: Gettyimages
avatar

Henrik Friis

Formand i Consentio

Unge på de særligt tilrettelagte uddannelser får mere selvtillid og bliver bedre til at klare sig selv og begå sig socialt. Ikke to forløb er ens, ligesom de unge selv.

Unge på særligt tilrettelagte uddannelser (STU) får større selvtillid, føler sig mindre ensomme, og nogle lærer at klare sig selv i hverdagen med minimal støtte fra forældre eller andre. En lille gruppe får også konkrete faglige kompetencer med sig, så de kan få et arbejde på særlige vilkår.

Forskellige unge – forskellige forløb

De positive resultater skyldes i høj grad, at STU-forløbene tager udgangspunkt i enkeltes forudsætninger. Det fortæller Henrik Friis, der er formand for STU-foreningen Consentio.

“Vores elever er meget forskellige, fra svære fysiske eller mentale handicaps til de lidt lettere udfordringer, som forhindrer dem i at tage en almindelig uddannelse. Men mange har stadig mulighed og behov for at udvikle sig og klare sig selv i en eller anden grad. Fordi de unge er så forskellige, er der ikke to STU-forløb, der er ens. Hvert unge menneske får et individuelt tilpasset forløb til netop dem,” fortæller han.

Vigtige færdigheder til hverdagen

Det er meget forskelligt, hvad de unge får ud af deres STU-forløb. Nogle har særligt fokus på sociale kompetencer og oplevelser sammen med andre unge i en lignende situation.

Andre bliver klædt på til at klare sig selv bedre i hverdagen, f.eks. at tage bus og tog alene eller ligefrem flytte fra forældrene i bofællesskaber eller lignende.

En lille gruppe får også faglige kompetencer med sig videre, så de kan få et arbejde.

Gladere og mindre ensomme

Unge på en STU fortæller selv, at de er gladere og ikke føler sig så ensomme, som de gjorde før. De er endda i mindre risiko for at få depressioner, sammenlignet med unge med lignende udfordringer, der ikke går på STU. Det viser en evaluering, foretaget af Epinion for Undervisningsministeriet.

“Mange af de kommer fra et liv med meget få sociale relationer, hvor de har tilbragt det meste af tiden sammen med deres forældre og andre voksne, har taget taxi frem og tilbage mellem skolen og hjemmet, og hvor de er dybt afhængige af hjælp,” siger Henrik Friis.

Større frihed

Ligesom alle unge ønsker de at blive mere selvstændige.

“Jeg havde en ung pige, der fortalte mig, at hun skulle på diskotek sammen med nogle de andre unge. Med stolthed sagde hun: “Og mine forældre ved slet ikke noget om det!” Det betyder utroligt meget for de her unge, der er vant til at være afhængige af andre, at de kan gøre sig mere fri af deres forældre og have et ungdomsliv sammen med andre unge,” siger Henrik Friis.

Ranker ryggen

Efter STU’en er en gruppe af de unge klædt på til at få et arbejde på særlige vilkår. De har måske været i praktik og har lært et praktisk fag, som de kan bruge.

“De kommer ofte med lav selvtillid, men det kan ændre sig meget på de tre år. De ranker ryggen, bogstaveligt talt, når de kan vise deres kunnen og lave et produkt eller hjælpe andre,” siger Henrik Friis.

Fakta om STU

– I 2016 var bestanden af STU-elever 5.810.
– Cirka 45% af STU-eleverne har generelle indlæringsvanskeligheder, og cirka 30% har udviklingsforstyrrelser.
– Eleverne og personer omkring dem oplever, at deres sociale, personlige og faglige kompetencer styrkes, og at de har en livskvalitet på linje med den generelle befolkning, når de går på STU.
– Overgang til førtidspension er faldet fra 55 % i 2011 til 34% i 2016, og i samme periode er overgangen til uddannelseshjælp m.v. steget fra 20% i 2011 til 35% i 2016.
– 51% af de elever, som har gennemført en STU, oplever, at de er blevet meget bedre til at snakke med andre mennesker.
– Godt halvdelen af de elever, der har gennemført en STU, oplever, at de har fået meget større selvtillid og har fundet ud af, hvad de er gode til.
– 21% af de elever, som har gennemført en STU, oplever, at de er blevet meget bedre til skolefag.
– Blandt STU-elever er den generelle tilfredshed på hhv. 76 og 78% blandt elever, som hhv. har gennemført og er i gang med en STU.
– Ensomhed er et udbredt problem, og evalueringen dokumenterer, at unge på STU er mere ensomme end unge i befolkningen i øvrigt. Ensomheden er mindre under selve STU-forløbet end efterfølgende.

Kilde:
Rapporten “EVALUERING AF SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE”
Epinion på vegne af Undervisningsministeriet, september 2017

Next article