Skip to main content
Home » Usynlig Syg » Få inspiration til bedre livskvalitet og livsglæde
Behandling af mental sårbarhed

Få inspiration til bedre livskvalitet og livsglæde

Kvinde står på toppen af bjerg og strækker armene imod solen
Kvinde står på toppen af bjerg og strækker armene imod solen
Foto: Gettyimages

Der er mange bud på løsninger, som tiltrækker almindelige mennesker med et fælles mål og en drøm om at få et bedre liv med mere harmoni i deres følelser, men man må selv tage beslutningen, mener psykoterapeut Henning Jørgensen.

Skrevet af Jens Kisker

Livskvalitet handler for mange mennesker om at komme hjem til sig selv og at finde sig selv på et psykisk plan. Med fokus rettet på både det psykiske og fysiske område kan livskvalitetskurser tilrettelægges som en helhedsoplevelse, hvor den enkelte kan blive udfordret til at skulle bruge sine sanser, forklarer Henning Jørgensen, der er gestalt– drømme– tegne– og maleterapeut og med bred psykoterapeutisk erfaring gennem 24 år.

Mærk dig selv – og andre

Henning Jørgensen afholder selv kurser, hvor der er landlige idylliske rammer, og hvor indretningen har fokus på tryghed og hjemlig hygge. Alle elementer der kan understøtte vores basale behov for at kunne mærke og udvikle vores følelser.

”Livet leves gennem følelsen. Dette er et vigtigt element i livskvalitetskurser. At give tid og rum til fordybelse og tid til at kunne mærke sig selv. Ligesom et helende element i terapien er anerkendelsen fra andre på holdet. Hvis man kan mærke sig selv, har man evnen til at kunne mærke andre. Kan man mærke andre, kan man i samvær med andre udvikle empati. Og gennem empatien mærkes livsglæden og tilknytningen mellem mennesker forøges, og følelsen af lykke og livskvaliteten forbedres,” forklarer han.

Gør op med dine sårbarheder

”Fra mit eget voksenliv og fra mit terapeutiske virke er det min erfaring, at mange mennesker mangler træning i at mærke, hvordan de har det dybest inde – og handle optimalt på det. Ikke perfekte forældre og andre nærtstående voksne, som var dårlige rollemodeller under vores opvækst og for mange timer i ’Flinkeskolen’, har ikke lært mig og mange andre at optræde følelsesmæssigt hele som voksne, i alle situationer. Det kan der gøres noget ved,” siger Henning Jørgensen.

Man får det bedre med sig selv og derved også med andre, hvis man lærer at acceptere sin egen u-perfekthed, lærer at elske sig selv, som man er – og enten accepterer eller gøre op med det, man er utilfreds med. Det er ikke nødvendigvis noget, man bare kan, men det er noget de fleste kan lære på livskvalitetskurser, mener han.

Forudsætningen for at deltage er blot sund interesse og nysgerrighed for at ville arbejde med sig selv – samt klarhed i tanke og ord, så man kan indgå i et fornuftigt samspil og dialog med de andre deltagere og terapeuterne.

Next article