Skip to main content
Home » Usynlig Syg » Musik hjælper sårbare unge videre
Sponsoreret
avatar

Tobias Witten

Leder af opholdsstedet Sverrig på Amager

Psykisk sårbare og svigtede unge har brug for hjælp til at bearbejde deres følelser, og til det er musik et effektivt redskab.

Skrevet af Sanne-Maria Bjerno Jakobsen

Unge mennesker, der er vokset op med alkoholisme, svigt og dårlige rollemodeller, har brug for hjælp til at sætte ord på de følelser, der fylder. Det er en vigtig del af arbejdet med at se fremad og udvikle sig til det menneske, man gerne vil være.

Det fortæller Tobias Witten, der er leder af opholdsstedet Sverrig på Amager.

Her kan unge i alderen 16-23 år bo i en periode og få hjælp til at udvikle sig til selvstændige borgere og trygge mennesker.

På Sverrig forsøger de at være et familielignende opholdssted med fokus på kontinuitet, så de unge ikke møder nye personaler og rutiner hele tiden. Derudover arbejder de med en narrativ tilgang og mentaliseringsinspireretde metoder, der skal opøve de unges empatiske evner.

Musik løsner op

En anden af Sverrigs metoder er musikterapi.

”Musikken kan være en måde at sætte ord på det, de har oplevet. Det kan være med til at løsne knuderne i maven på disse psykisk sårbare unge og få følelserne ud af kroppen,” fortæller Tobias Witten.

Han har mange gange oplevet, hvordan musikken kan være det forløsende element, der kan få de unge til at lukke op og bearbejde deres vrede, sorg, traumer og alt det andet, de slæber rundt på.

Et fælles samlingspunkt

Hvis man ikke er den musikalske type, kan man også bruge andre former for kreativitet og et fælles samlingspunkt, påpeger han.

”Det vigtige er, at man har noget, der kan fungere som et fælles tredje, som vi kan mødes med de unge om. Det kan gøre det nemmere for dem at tale om det, de har oplevet,” siger Tobias Witten.

”Vi har haft en, der opdagede, at han kunne få afløb for noget af al sin vrede ved at male. Og en anden, der gik meget op i cykling. Til ham hyrede vi en timelønnet, der har kørt Danmark tyndt sammen med ham og snakket om de problemer, den unge boksede med,” fortæller Tobias Witten.

Frihed under ansvar

Uanset valget af aktivitet er målet det samme for alle behandlinger på Sverrig: At opbygge hele mennesker, der kan blive en del af samfundet.

”Vi arbejder meget med frihed under ansvar, fordi de en dag skal kunne klare sig selv. Det kommer de ikke til, hvis vi tager ansvaret fra dem. Det er også okay, at de begår fejl, fordi det er sådan, de lærer og udvikler sig,” siger han.

Medbestemmelse er en vigtig del af balancegangen mellem omsorg og frihed.

”Det er meget forskelligt, hvor meget omsorg og frihed, den enkelte har brug for. Nogle har brug for, at vi følger dem i skole om morgenen, mens andre selv kan tage derhen.”

Vigtigt med uddannelse

Fælles for dem alle er, at de har brug for støtte og rammer i hverdagen.

”Det farligste er næsten, hvis de ikke har noget at lave. Så kommer de let til at træde ved siden af. Derfor stiller vi krav om, at de skal være i gang med en uddannelse, mens de er hos os. Så har de også noget at bygge videre på, når de en dag skal stå på egne ben,” fortæller Tobias Witten.

Next article