Skip to main content
Home » Usynlig Syg » Kan bo- og opholdssteder erstatte familiens trygge rammer?
Bosteder

Kan bo- og opholdssteder erstatte familiens trygge rammer?

Barn krammer kvinde som hun er i pleje hos
Barn krammer kvinde som hun er i pleje hos
Foto: Gettyimages
avatar

Søren Skjødt

Formand i FADD

Nej, men i nogle tilfælde kan det være løsningen, hvis man skal sikre udsatte børn og unge den bedst mulige fremtid, forklarer Søren Skjødt, formand i FADD, Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. 

I alt 12.000 børn og unge er i dag placeret udenfor hjemmet. Enten i plejefamilier eller på bo- og opholdssteder. Årsagerne til disse anbringelser er forskellige, men fælles for dem alle er, at de er et sted i livet, hvor de har brug for stabilitet og normalitet, som de af den ene eller anden grund ikke kan opnå i deres vante omgivelser.

Søren Skjødt har stor erfaring med, hvorledes bo- og opholdssteder kan være med til at danne rammen om en god fremtid for disse børn og unge.

Fælles indsats danner rammerne

”Vi må huske på, at de ikke kan danne denne ramme selv. Det er kun muligt i samarbejde mellem barnet, barnets netværk og evt. uddannelse, psykiatere m.fl.”, forklarer Søren, og fortsætter:

”Kun ved fælles indsats, er det muligt at genetablere grundfølelsen af, at man nok skal blive hjulpet, som vi alle har med os, men som en del af disse børn og unge, er blevet udfordret på. Og gennem dette samarbejde kan vi så skabe mening, retning og udvikling for barnet eller den unge.”

Det rette match er vigtigt

Men uanset om et barn eller en ung flytter til et bo- eller opholdssted, så er det – ifølge Søren – altafgørende at finde det rette sted til den enkelte:

”Den største udfordring er at finde det rette match. Altså det sted, der passer til barnet eller den unge, og her handler det i høj grad om kemi,” forklarer Søren.

Med det rette match øges sandsynligheden for at barnet finder tillid og tryghed til at tage imod hjælp til at komme godt videre. Samtidig minimeres risikoen for sammenbrud, som ikke alene koster samfundet dyrt, men også kan have store menneskelige konsekvenser for de implicerede børn og unge.

”Det er vores udfordring. For helt grundlæggende handler det jo om, at sikre de unge den hjælp de har brug for. Hverken mere eller mindre,” slutter Søren.


Next article