Home » Usynlig Syg » Riv barriererne ned – og byg en bro!
Behandling af mental sårbarhed

Riv barriererne ned – og byg en bro!

samarbejde mellem psykiatriske afdelinger og psykiatriske
samarbejde mellem psykiatriske afdelinger og psykiatriske
Foto: Gettyimages
avatar

Anne Lindhardt

Formand for Psykiatrifonden

Et tæt og fast samarbejde mellem psykiatriske afdelinger og psykiatriske bosteder giver tryggere personale, større livskvalitet for de psykisk syge og mere tillidsfulde pårørende. 

Skrevet af Stine Troense

Hvis regionspsykiatrien og kommunalpsykiatrien, som mange psykiatriske bosteder hører under, holder en tæt forbindelse mellem sig, ser Anne Lindhardt lutter fordele for alle involverede. Hun er formand for Psykiatrifonden, som arbejder for at fremme psykisk sundhed.

”Vi har på det seneste set mange triste eksempler på, at personalet på bosteder ikke har følt sig klædt på til at håndtere de alvorligt syge borgere. Der er behov for flere tiltag. Der skal være gode psykiatere tilknyttet bostedet, som sammen med personalet vurderer beboernes tilstand og regulerer deres medicin. Det er også vigtigt, at psykiaterne regelmæssigt vejleder bostedets personale og altid er tilgængelige i akutte situationer,” siger Anne Lindhardt.

Hun fremhæver et privat bosted i Østjylland som et eksempel på et bosted, der har et godt og stabilt samarbejde med psykiatrien: ”Der kommer fast en psykiater på bostedet en gang om ugen og arbejder tæt sammen med forstander og sygeplejepersonale. Og der er også klare rammer for supervision. Men den slags samarbejde kræver, at man bløder op for de barrierer, der ofte er mellem psykiatrien og bostederne.”

Konkrete aftaler og kontinuitet

Et lille tværfagligt team i psykiatrien, der hurtigt rykker ud til bostedet i en tilspidset situation, kan være med til at øge trygheden hos de ansatte på et bosted og forbedre levevilkårene for dets beboere. Et sådant samarbejde vil også kunne forbygge indlæggelser på psykiatriske skadestuer.

”I stedet for at indlægge den psykisk syge kan udrykningsteamet følge ham eller hende hjem til bostedet og sammen med dets personale, der jo kender personen, analysere situationen. Og finde en løsning i fællesskab,” siger Anne Lindhardt.
Hun understreger, at et samarbejde mellem et bosted og psykiatrien begynder på ledelsesniveau begge steder. Og at klare konkrete aftaler, kontinuitet, åbenhed og respekt for hinandens faglighed og dilemmaer er nøgleord.

Næste artikel