Home » Usynlig Syg » Unge med særlige behov har også ret til en uddannelse
STU

Unge med særlige behov har også ret til en uddannelse

unge med særlige behov sidder i skolen griner sammen
unge med særlige behov sidder i skolen griner sammen
Foto: Gettyimages
avatar

Henrik Friis

Formand for foreningen Consentia

De særligt tilrettelagte uddannelser (STU) er uddannelser til hele livet – ikke blot til arbejdslivet. De er målrettet unge mellem 16 og 25 år med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden uddannelse.

Af Mette Fensbo

De kan f.eks. være udviklingshæmmede med autisme og have fysiske funktionsnedsættelser. Et krav er, at de har gået ni år i folkeskolen. ”Målet med uddannelserne er ud over det faglige perspektiv også at gøre de unge selvhjulpne, når det gælder bolig, kammerater og fritidsaktiviteter.

Uddannelserne er ikke blot rettet mod arbejdsmarkedet. De afsluttes heller ikke med et eksamenspapir men med et kompetencebrev,” siger Henrik Friis, Formand for foreningen Consentia, der repræsenterer både offentlige og private STU-udbydere. For at blive berettiget til en STU skal den unge visiteres af sin bopælskommune. Første skridt er at henvende sig til Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunen. Det er kun ca. tre procent af en ungdomsårgang, der er berettiget til den tre-årige uddannelse. Flere end 5000 unge fordelt over hele landet er pt. i gang med en STU.

Hvad er det konkret en STU kan tilbyde de unge?

”5000 unge får ganske enkelt 5000 forskellige ting. Hver enkelt uddannelsesforløb bliver tilrettelagt i forhold til den unges ønsker og forudsætninger. I et tæt samarbejde med en UU-vejleder, den unge og vedkommendes forældre bliver der lavet en uddannelsesplan og derefter vælger man uddannelsesstedet. Her bliver uddannelsen så mere detaljeret tilrettelagt, og den kan selvfølgelig justeres undervejs.”

Mange STU-udbydere

Der er en del STU-udbydere at vælge imellem – både offentlige og private. De byder ind på helt forskellige områder. Nogle er specialiseret inden for autisme, nogle arbejder først og fremmest med personlig udvikling, og andre er mere praktisk orienteret.

Men fælles for dem alle er at uddannelsen indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner. ”Nogle steder har uddannelsen en fast skabelon. Andre steder opererer man f.eks. med linjer som håndværk eller have. Den unge har stor mulighed for at få indflydelse på, hvad han eller hun vil undervises i. Men det er et krav, at alle elever deltager i bo-undervisning og samfundsfag for at opnå kompetencer til voksenlivet.  Overordnet set er hele uddannelsesforløbet tilpasset ønsker fra den unge, forældrene, hjemkommunen, uddannelsesvejledere og selve uddannelsesstedet.”

Med og uden botilbud

De særligt tilrettelagte uddannelser løber over 840 timer om året – fordelt på fire timers daglig undervisning. En del af uddannelsesstederne har botilbud knyttet til undervisningen. ”Nogle kommuner giver kun selve skoletilbuddet. Det er tilladt, da den sociale del af de unges liv ikke er sammentænkt med STU. Der er politisk ikke tale om den hele tænkning. Men jeg mener klart, at der bør være en sammenhæng imellem uddannelsen og de øvrige elementer i de unges liv. Bo-undervisning giver først mening, hvis man også træner det.”

Hvordan har de unge det, når de begynder en STU?

” Man kan på ingen måde generalisere, men langt de fleste har oplevet nederlag. De elever, der kommer fra den almindelige folkeskole, er tydeligt nederlagspræget. De er vant til ikke at kunne slå til. Det de har lært er, at de ikke kan lære. Og de kommer ofte socialt isoleret. Unge fra specialklasser kommer med en lidt anden habitus. De har et højere selvværd bl.a., fordi de ikke konstant er blevet konfronteret med alt det, de ikke kan.

Afsæt i de unges forudsætninger

STU- stederne tilbyder de unge en uddannelse bygget op med afsæt i deres forudsætninger. Ikke med fokus på hvad de kan på et givent tidspunkt. Der skal ikke være tale om grænseprøvning. Blikket skal rettes mod, hvad de magter.” Sidste sommer gav en Epinion-analyse af de særligt tilrettelagte uddannelser positive resultater. ”Når det gjaldt trivsel, kammeratskaber og selvværd, havde mange af de sårbare unge fået meget ud af at være i gang med en STU. Men det er vigtigt at slå fast, at resultaterne er uhyre individuelle. Nogle unge udvikler sig voldsomt – for andre er forløbet mere statisk.”

Næste artikel