Skip to main content
Home » Diabetes » Hjertesvigt hos patienter med type 2-diabetes kan forebygges med SGLT-2-hæmmere
Følgesygdomme ved diabetes

Hjertesvigt hos patienter med type 2-diabetes kan forebygges med SGLT-2-hæmmere

Foto: Getty
avatar

Kenneth Egstrup

Professor og overlæge i kardiologi, Odense Universitetshospital (OUH)

Patienter med type 2-diabetes er i højrisiko for at få hjertesvigt, der er en undererkendt men alvorlig følgesygdom. Studier har dog nu vist, at SGLT-2-hæmmere kan nedsætte risikoen for udvikling af hjertesvigt og samtidig forbedre type 2-diabetespatienters livskvalitet.

Hjertesvigt er en diagnose, der anvendes, når der er symptomer på, at hjertet fungerer dårligt. For patienter med type 2-diabetes (T2D) forekommer hjertesvigt hyppigt og prognosen er betydeligt dårligere.

”Der er forskellige former for hjertesvigt. En hvor pumpefunktionen er nedsat, og en form hvor pumpefunktionen er normal, men hvor hjertet er ’blevet stift’ – så når blodet skal op i kamrene, er det under forhøjet tryk, og det giver symptomer. Diabetikere har begge dele og får 2-3 gange hyppigere hjertesvigt, så det er en almindelig forekomst,” siger Kenneth Egstrup, der er professor og overlæge i kardiologi på Odense Universitetshospital (OUH) Svendborg.

Hjertesvigt kan være den hjertekarsygdom, der udvikles først, og den er ofte overset hos T2D-patienter.

”Hjertesvigt er undererkendt, men det er en sygdom med en alvorlighedsgrad svarende til nogle af de værste cancer-former. Op mod halvdelen med diagnosen hjertesvigt med nedsat pumpefunktion er døde efter fem år, samtidig med at de har en dårlig livskvalitet,” siger Kenneth Egstrup.

Tæt forbindelse mellem diabetes og hjertesvigt

”Det har været kendt i mange år, at der er sammenhæng mellem type 2-diabetes og hjertesvigt, og at en stor del af sygdomsproblematikken foregår via hjertesvigt. Men det er kommet væsentligt mere i fokus gennem de seneste 3-4 år pga. opdagelser med stofferne i SGLT-2-hæmmere,” siger Kenneth Egstrup.

Tidligere var der mest fokus på T2D-patienters forkalkningssygdomme – i kranspulsåren, i benene eller blodpropper i hjernen.

”Det nye er, at studier med SGLT-2-hæmmere – fra 2015 og frem – viser, at stofferne virker primært i forhold til hjertesvigtsforbedringer og forebyggelse. Det er meget opløftende, og vi er begyndt at bruge det,” siger Kenneth Egstrup.

SGLT-2-hæmmere øger livskvaliteten

Den nye viden og medicin på området kan forbedre ikke bare prognosen, men også livskvaliteten betragteligt for patienterne.

”Livskvaliteten er også blevet undersøgt, og SGLT-2-hæmmere har vist markante effekter. Det er et stof, der får folk til at føle, at de har det bedre. Det virker hurtigt inden for få uger og måneder, og man ser ofte også mindre blodtryksfald og vægttab,” siger Kenneth Egstrup og tilføjer, at det er fantastisk med et stof, der nedbringer både indlæggelser med hjertesvigt og dødsfald samt forbedrer livskvaliteten.

Diabetikere bør vurderes på kardiologisk afdeling

Som diabetiker eller pårørende kan man med fordel spørge lægen, om den ordinerede T2D-medicin ud over at sænke blodsukkeret tillige forebygger og beskytter mod at udvikle hjertesvigt og evt. blive henvist til kardiologisk afdeling.

”Det er vigtigt at finde frem til dem, der kan have gavn af det. Hvis man er patient med sukkersyge, har hjertesvigt og går i almen praksis, så er det relevant at komme videre i systemet til vurdering af, om det er SGLT-2-hæmmere, der skal til,” siger Kenneth Egstrup.

Next article