Skip to main content
Home » Kampen mod kræft » Kræftoverlevelsen skal op
Kræft

Kræftoverlevelsen skal op

Mere end hver 20. person i Danmark lever med eller lever efter en kræftdiagnose. Og tallet vokser. Foto: Getty Images

Kræft er en modbydelig sygdom, men heldigvis har nye teknologier og nye innovative behandlinger sikret mange muligheder, når man først har en kræftdiagnose. Men vi har brug for, at Danmark bliver førende i Norden på at overleve en kræftsygdom. Og det skal Kræftplan V være med til at sikre.

Mere end hver 20. person i Danmark lever med eller lever efter en kræftdiagnose. Og tallet vokser. Det er der to grunde til: Dels bliver vi ældre og dermed mere udsatte for at blive ramt af kræft, dels er der heldigvis også flere, der overlever i længere tid efter en kræftdiagnose. Det er glædeligt, men vi har stadig brug for at blive endnu bedre.

Efter en turbulent tid på kræftbehandlingsområdet fremlagde regeringen i forsommeren en sundhedspakke med fokus på netop kræftområdet, ligesom Sundhedsstyrelsen er blevet bedt om at udarbejde et fagligt oplæg til en Kræftplan V. De første fire kræftplaner har øget overlevelsen, men det ser desværre ud til, at overlevelsen nu er stagneret. Og derfor har vi brug for endnu en kræftplan, der kan skubbe udviklingen i gang igen. Og vi har brug for, at den sætter ind på følgende punkter, hvis vi skal lykkes:

  • Forbedring af kvalitetsdata på kræftområdet.
  • Indførelse af forpligtende kvalitetsstandarder på forebyggelsesområdet.
  • Danmark skal være det førende land inden for klinisk forskning og afprøvning af kræftlægemidler.
  • Danske kræftpatienter skal have adgang til nye innovative kræftlægemidler.
  • Ny teknologi skal inddrages hurtigt i kræftbehandlingen.
  • Der skal øget fokus på rehabilitering af kræftpatienter.
  • Der skal arbejdes målrettet på at mindske den ulighed, der findes på kræftområdet.

Ida Sofie Jensen

Koncernchef, Lægemiddelindustriforeningen

Offentlig-private samarbejde er afgørende

Vores ambition er, at Danmark skal være det førende land inden for klinisk forskning og afprøvning af kræftlægemidler. Det bliver vi kun ved at øge samarbejdet mellem dem, der behandler patienterne, og dem, som udvikler lægemidlerne. Det offentlig-private samarbejde om klinisk forskning er afgørende for både udvikling af ny kræftmedicin og ny anvendelse af eksisterende lægemidler til behandling af kræft.

Vores ambition er, at Danmark skal være det førende land inden for klinisk forskning og afprøvning af kræftlægemidler.

Men det må ikke stoppe ved forskningen. Når innovative behandlinger har vist deres værd, er det vigtigt, at de næste kræftpatienter i køen også får adgang til dem og kan behandles. Efter europæisk godkendelse skal danske patienter hurtigst muligt få tilbud om behandling. Derfor er det vigtigt, at lægemidlerne bliver evalueret inden for den maksimale sagsbehandlingstid i Medicinrådet.

Nye innovative lægemidler udfordrer ofte den måde, sygehusvæsenet traditionelt indkøber nye lægemidler på, og der er behov for fortsat dialog mellem Amgros, Medicinrådet og virksomheder om mere værdibaseret fokus i form af øget brug af alternative aftalemodeller til indkøb af kræftlægemidler.

Forebyggelse, tidlig opsporing og diagnostik

I forbindelse med en kommende kræftplan og en kommende national strategi for personlig medicin og ATMP ønsker vi, at sundhedsvæsenet sikres midler til udbygning af kompetencer og kapacitet i sundhedsvæsenet til håndtering af personlig medicin og ATMP. Sidst, men ikke mindst, bør rammerne for offentlig og privat forskning og samarbejde blive styrket, og fundamentet for tiltrækning af udenlandske investeringer skal udbygges.

Det vigtigste for os i en ny Kræftplan V er forebyggelse, tidlig opsporing og diagnostik, og at danske patienter har adgang til den bedste og mest innovative behandling. At behandlingen er skræddersyet til den enkelte patient, og at alle kræftpatienter har de bedste forudsætninger for at leve et godt og langt liv efter deres kræftdiagnose. Hvis det lykkes, tror vi på, at ulighed i kræftbehandlingen mindskes, og at overlevelsen igen vil forbedres.

Af Ida Sofie Jensen

Next article