Home » Kvinders helse » Screeningresultater man kan stole på
Sponsoreret

Over en halv million nye tilfælde om året gør livmoderhalskræft til en af de mest almindelige cancerformer blandt kvinder. Bag næsten alle tilfælde ligger en HPV-infektion. Hologics mRNA-baserede HPV-test kan – til forskel fra ældre DNA-tests, skelne mellem potentielt farlige infektioner og de cirka 90 procent, der er harmløse. Det betyder mere nøjagtige prøvesvar og færre ”falske alarmer”, hvilket mindsker unødig uro, overbehandling og upåkrævede kolposkopier.[1]

I Danmark er antallet af tilfælde af livmoderhalskræft blevet mere end halveret, siden systemet med regelmæssige gynækologiske celleprøvekontroller gradvist blev indført i 1960’erne. Dengang var der cirka 900 kvinder om året, der fik livmoderhalskræft, men i dag rammes færre end 400 kvinder om året.

Aktive infektioner øger risiko for cancer

Stort set al livmoderhalskræft forårsages af humant papillomvirus, HPV. De fleste HPV-infektioner læger af sig selv, og virusset kan findes hvilende i kroppen gennem lang tid uden at forårsage skade. Derfor er det vigtigt at finde de aktive infektioner, der øger risikoen for cancer.

Et nyt sundhedsprogram

Et nyt sundhedsprogram til forebyggelse af livmoderhalskræft er sat i gang. Afhængigt af kvindens alder skal der undersøges dels med cytologi (hvor man søger efter sygelige celleforandringer), dels med HPV-test. Ældre HPV-tests kan med stor følsomhed påvise forekomst af virus-DNA, men de siger intet om, hvorvidt infektionen er aktiv eller hvilende. Hologics Aptima HPV Assay, som i stedet analyserer mRNA fra onkogener, kan skelne mellem de risikable HPV-infektioner og de harmløse.

Færre falsk positive svar

Flere studier viser, at Aptima HPV Assay har samme gode følsomhed som DNA-baserede HPV-test, men med forbedret specificitet.[2]Det betyder, at Aptima finder lige så mange tilfælde af cancer (eller forstadier), men at antallet af falsk positive svar er hele 23 procent mindre.[3] Dette medfører mindre unødig uro og færre upåkrævede opfølgende foranstaltninger, samtidigt med at sundhedsvæsenets omkostninger reduceres.[4],[5] 

For nylig publiceredes to langtidsstudier der viser, at de screenings-resultater, som Aptima HPV Assay giver, er pålidelige i mindst 6–7 år, hvilket bliver endnu mere vigtigt, når udviklingen går i retning af længere screenings-intervaller.[6],[7]

Information

Indholdet i denne tekst er beregnet som information og er ikke beregnet til at fungere som medicinsk rådgivning. Kontakt din læge for specifikke råd om din sundhed og behandling.

Hologic og Aptima er registrerede varemærker tilhørende Hologic, Inc. og/eller deres datterselskaber.

Kontakt: [email protected] // www.hologic.com


Referencer

  • [1] Cook et al., J Clin Virol. 2017 Feb;87:23–29
  • [2] Haedicke J. & Iftner T. J Clin Virol. 2016 Mar;76 Suppl 1:S40–S48.
  • [3] Ibid.
  • [4] McCaffery et al. Sex Transm Infect. 2006;82(2):169–74
  • [5] Sauter J et al., Acta Cytologica 2014;58:162–166
  • [6] Iftner T et al. J. Clin. Microbiol, 2018; [Epub ahead of print]
  • [7] Forslund O et al. Int J Cancer. 2018 [Epub ahead of print]

Næste artikel