Home » Kampen mod kræft » Radonmåling og radonsikring kan mindske risikoen for lungekræft
Farligt indeklima?

Radonmåling og radonsikring kan mindske risikoen for lungekræft

Illustration af hus
Illustration af hus
Foto: Getty Images
avatar

Casper Novella Axberg

Medlem af bestyrelsen i Dansk Radonforening

Radon er en radioaktiv gas, der siver ind i vores huse og kan føre til lungekræft. Med radonmåling og radonsikring kan man dog selv minimere problemet.

Skadelige elementer i vores indeklima kan være synlige eller kan lugtes, mens andre er både usynlige og usanselige, men må måles for at blive opdaget. Til den sidste kategori hører radon. ”Radon er ikke noget, man lægger mærke til, men den er farlig, for når den henfalder, så udsender den alfa-stråling, som ved indånding over længere perioder skader lungerne og lungevævet og kan give lungekræft,” siger Casper Novella Axberg, der er medlem af bestyrelsen i Dansk Radonforening.

300 får cancer årligt pga. radon

Radon måles i becquerel pr. kubikmeter luft (Bq/m3) ligesom andre former for radioaktiv stråling. Ca. 300.000 huse i Danmark har et niveau på over 100 Bq, og omkring 65.000 har et radonniveau over 200 Bq/m³. ”Grænseværdien har været 200 Bq/m3 men er nu 100 Bq/m3. Et niveau på under 100 er godt, 100-200 Bq/m3 betyder, at enkle og billige forbedringer bør laves, mens et niveau på over 200 Bq/m3 kræver mere effektive forbedringer,” siger Casper Novella Axberg, og påpeger i forlængelse af det, at det radonkort, der findes over Danmark, er lavet efter grænseværdien på 200 Bq/m3, så kortet kan virke misvisende. Ifølge WHO er radon årsag til omkring 9 % af alle nye lungekræfttilfælde i Danmark, dvs. omkring 300 om året. Risikoen for lungekræft øges med 16 % for hver 100 Bq-stigning i radonkoncentrationen.

Brug kælderen som buffer mod radon

”Radon er særligt et problem om vinteren, hvor det hober sig op i vores tillukkede hus. Også trykforskellen mellem inde og ude gør, at radon nemmere kan presse sig op. Da det jo kommer fra jorden, kan det være godt at have en kælder som buffer – det er dog absolut ingen garanti mod radon i huset,” siger Casper Novella Axberg. Kælderen er et kritisk sted, da mange også bruger den som opholdsrum eller soveværelse. ”Mange bruger deres kælder til beboelse, og det er problematisk. Hvis en hel familie sover dernede med deres børn, så kan det blive til rigtig mange år med potentielt store mængder radon,” påpeger han.

Måling af radonniveauet

Måling af radon kan foretages med et dosimeter, der er en lille boks med en sporfilm, hvor radon sætter spor, der analyseres efterfølgende. Der skal måles i mindst 60 dage for at få den mest nøjagtige gennemsnitsværdi. Digitale målere, der kan registrere niveauet time for time, er også ved at blive anerkendt. Man skal måle i husets 3-4 mest brugte opholdsrum. ”Byggereglementet og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man benytter lukkede dosimetre. Digitale målinger anbefales helst i kombination med den analoge metode, da analog måling er stærk til gennemsnitsberegninger, mens man digitalt også kan se på tidsmæssige udsving,” siger Casper Novella Axberg.

Bedre indeklima med radonsikring

Hvis man har et for højt niveau af radon, kan man nedbringe det vha. tætning, ventilation eller radonsug. ”Et radonsug under huset er det mest effektive, da det udligner trykket, men ikke alle konstruktioner tillader et radonsug. Man kan dog også komme langt med ventilering og gerne i kombination med tætning af rørgennemførslerne i fundamentet af ens hus,” siger Casper Novella Axberg.

Næste artikel