Skip to main content
Home » News » Type 2-diabetikere dør af alvorlige følgesygdomme
Følgesygdomme ved diabetes

Type 2-diabetikere dør af alvorlige følgesygdomme

Selvom det går fremad, dør type 2-diabetikere stadig tidligere end den øvrige befolkning. Det skyldes især, at patienterne har stor risiko for at få hjerte-kar-sygdomme.

Af Mads Moltsen

Type 2-diabetes er en meget udbredt sygdom i Danmark. Den er tæt forbundet med en række alvorlige følgesygdomme, herunder hjerte-kar-sygdomme som åreforkalkning, blodpropper og hjertesvigt. Faktisk har cirka en tredjedel af alle diabetikere en hjerte-kar-sygdom. I den øvrige befolkning er det kun 14%. Det betyder, at diabetikerne oftere dør af hjerte-kar-sygdomme.

Selvom man betegner dem som følgesygdomme, så er hjerte-kar-sygdomme også meget udbredte hos patienter med nyopdaget diabetes. I forbindelse med en omfattende dansk undersøgelse kaldet DD2, fandt man frem til, at 20% af nydiagnosticerede diabetikere allerede havde en hjerte-kar-diagnose.

Det giver stof til eftertanke, mener Jørgen Rungby, der er professor og overlæge på Endokrinologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

”Vi er nødt til at tænke ud af boksen og forsøge at finde patienterne, før de bliver hjerte-kar-syge, hvis vi vil reducere overdødeligheden. Det er gået fremad i de seneste tyve år, men der er stadig lang vej endnu,” siger han.

Fremskridt – færre dør tidligt

Det er ganske rigtigt, at udviklingen går den rigtige vej. Diabetespatienter dør stadig tidligere end den øvrige befolkning, men overdødeligheden falder med cirka tre procent om året.

Hvis man ser på den såkaldt relative risiko, dvs. diabetespatienternes risiko for at dø tidligere end andre, så er den faldet fra 2,0 til under 1,5.

Ifølge Jørgen Rungby kan udviklingen tilskrives bedre behandling og tidlig opsporing af patienter.

”Vi er blevet bedre uddannet og har fået bedre lægemidler, så vi nu er hurtigere til at sænke blodtrykket, kolesteroltallet og blodsukkeret. Og så samarbejder vi med bl.a. hjertelæger om at opspore diabetikere på hjerteafdelingen,” siger han.

Derudover er det blevet mere udbredt med screeninger i familier, der døjer med diabetes, forhøjet kolesterol, overvægt og andre risikofaktorer. Det kan nemlig betale sig at opspore patienterne tidligt, så man hurtigst muligt kommer i gang med behandlingen.

”Jo hurtigere, behandlingen sættes i gang, desto færre år har man til at skade sine blodkar i. Tidlig behandling betyder også, at man kan vende nogle af type 2-diabetikernes defekter – f.eks. at kroppen ikke producerer insulin nok,” siger Jørgen Rungby.

Individuel behandling – vejen frem

Det næste skridt er ifølge overlægen, at man begynder at behandle mere individuelt. Sygdommen manifesterer sig nemlig på mange forskellige måder. For eksempel er der nogle patienter, som slet ikke producerer insulin, mens andre producerer masser af insulin, som bare ikke fungerer.

”Vi generer megen ny viden i disse år, og snart vil vi blive langt bedre til at behandle folk forskelligt frem for at skære alle over en kam. Det vil formentlig være med til at mindske overdødeligheden endnu mere i fremtiden,” siger Jørgen Rungby.

Next article