Kampen mod kræft
Fremtidens kræftbehandling bæres frem af klinikere
Stærke kliniske forskningsmiljøer og et stærkt samarbejde om afprøvning af nye behandlinger er grundlaget for, at flere patienter i fremtiden vil kunne se frem til flere leveår efter en kræftdiagnose. Forskning og behandling smelter sammen i fremtiden i takt med, at behandlingen af kræft bliver mere og mere specialiseret og kompleks, så udvikling og anvendelse … Fortsat
Lisbeth Søbæk Hansen Formand Patientforeningen Lungekræft
Kampen mod kræft 2021
Social ulighed skal tilbage på den sundhedspolitiske dagsorden
Selvom vi gennem de seneste år har oplevet en markant forbedring i behandlingen af lungekræft, er det fortsat den kræftform, der kræver flest menneskeliv. Og ikke nok med det. Kigger man på social ulighed i kræftbehandlingen, topper lungekræft også listen her. Undersøgelser lavet af Kræftens Bekæmpelse viser, at tiden fra diagnose til behandling er længere, … Fortsat