Kampen mod kræft
Targeteret behandling af CLL kan gøre kemoterapi overflødig
Bedre patientforløb med mere håndterbare bivirkninger og samlet set mindre tryk på hospitalssystemet er i vente, hvis targeteret behandling af CLL (kronisk lymfatisk leukæmi) udbredes i det omfang, som lægerne ønsker. ”Targeteret behandling af CLL er en rigtig god behandling, og vi vil gerne gøre endnu mere brug af behandlingsmetoden,” siger Robert Schou Pedersen, der … Fortsat
Kampen mod kræft
Kun sammen opnår vi den bedste viden
Kræftoverlevelsen er bedret markant over de seneste 10 år og antallet af danskere, der lever med kræft er støt stigende. Det er glædeligt, og skyldes blandt andet nye mere effektive behandlinger og tidlig opsporing af kræft. Vi ser ind i en fremtid med en væsentlig stigning i antal patienter med kræft – ca. 30 % … Fortsat